ReadySoftware.ORG LOGO
דף בית » תיק עבודות » Trail-Mountain
Trail-Mountain
שם האתר:
Trail-Mountain

כתובת האתר:
http://www.trail-mountain.co.il

תאריך סיום בניית האתר:
ספטמבר, 2008

תיאור:

האתר מהווה כפורטל עסקי לחברת משעול-בהר, אתר לטיולים בכל רחבי הארץ.הערות:

האתר מתבסס על מערכת שחברת ריידי-סופטויר פיתחה, האתר כולל שתי השפות עברית ואנגלית עם גלריה מתקדמת.
הכוללת גם דפי מידע דינמיים על הטיולים.