ReadySoftware.ORG LOGO
דף בית » תיק עבודות » Centogal | Dinner
Centogal | Dinner
שם האתר:
Centogal | Dinner

כתובת האתר:
http://www.centogal.org/dinner

תאריך סיום בניית האתר:
אוקטובר, 2010

תיאור:
אימות הגעה לארוחת התרמה לסנטוגל (מרכז מחקר ופיתוח הגליל)

הערות:

המערכת פותחה על ידי ריידי-סופטויר, המערכת נותנת שירות אימות הגעה על ידי הזנת הפרטים האישיים לכל משתתף בהתרמה,
לצורך מעקב המנוהל ע"י מנהלי האתר, לצורך אימות הגעה להתרמה.