ReadySoftware.ORG LOGO
דף בית » תיק עבודות » אופקים לעתיד
אופקים לעתיד
שם האתר:
אופקים לעתיד

כתובת האתר:
http://www.aphak.com

תאריך סיום בניית האתר:
פברואר 2011

תיאור:
אתר זה נבנה לעמותת אופקים לעתיד.

הערות:
מערכת האתר מבוססת על מערכת שפותחה ע"י המתכנתים של Readysoftware